Wat is AD(H)D?

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis mét of zonder hyperactiviteit.

AD(H)D is een neurobiologische stoornis, zelf spreek ik liever over een verstoring. Hoe dan ook, de “verstoring” vindt plaats in de hersenen. We weten dat het met prikkelverwerking te maken heeft, maar over de exacte oorzaak is binnen de wetenschap nog maar een klein beetje bekend, er vindt nog veel onderzoek plaats. 

We weten dat bij AD(H)D  erfelijkheid een grote rol speelt. Een persoon met een ouder met AD(H)D heeft 2 tot 8 keer zoveel kans zelf ook AD(H)D te hebben in vergelijking met andere personen. Over de werkelijke oorzaak hiervan is ook nog weinig bekend. Dan speelt ook de omgeving een grote rol bij AD(H)D. Gezin, school, voeding, spanning, woonomgeving, structuur, enzovoort hebben allemaal invloed op een persoon met AD(H)D. Er wordt nogal eens gesuggereerd dat AD(H)D een modeverschijnsel zou zijn. Maar als we kijken naar de enorm snelle ontwikkeling van onze maatschappij, de grote hoeveelheid prikkels die er dagelijks op ons afkomen en de hoge verwachtingen die er worden gesteld, zou dat een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor mensen met AD(H)D. 

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Telefoon

06 36 01 34 84