De verschillen tussen ADHD en ADD

Het meest typerende verschil tussen mensen met ADHD en ADD is het hyperactieve gedrag. Mensen met ADD komen in tegenstelling tot ADHD’ers rustig en dromerig over. Hun hoofd zit echter wel vol met gedachten. 

Hoewel het soms moeilijk is om ADD en ADHD echt goed van elkaar te kunnen onderscheiden, vind je hier een overzicht van de extremere gevallen. Er is altijd wel een overlap te vinden van klachten en dit is voor iedereen weer persoonlijk en verschillend, soms spreken we dan ook wel over het gecombineerde type.

ADD – Overwegend aandacht- en concentratietekort

Veel aan het dagdromen en in eigen gedachten weggezonken

Met één ding tegelijk bezig zijn en moeite om de aandacht te verdelen

Gebeurtenissen analyseren

Raakt snel door anderen overspoeld

Vaak op de achtergrond

Wacht tot het laatste moment

Moeite met opstarten

Werkt en denkt langzaam

Psychische klachten

ADHD – Overwegend hyperactief

Erg snel afgeleid door situaties van buitenaf

Met verschillende taken tegelijk bezig
(multitasken)

Somatische klachten (verwondingen)

Overspoelt anderen

Vaak op de voorgrond

Direct reageren

Moeite om afgeremd te worden

Raast door de werkzaamheden heen

Neemt vaak het voortouw

Meer weten over de kenmerken van ADHD en ADD?

Telefoon

06 36 01 34 84