Ook al AD(H)D?

In de maatschappij wordt de diagnose niet altijd serieus genomen en wordt AD(H)D nogal eens verward met lui zijn, desinteresse hebben, onbetrouwbaar zijn of het maken van valse beloften, terwijl dit in werkelijkheid vaak gevolgen zijn van AD(H)D. 

Je hoort regelmatig dat AD(H)D een modeverschijnsel is en dat je hier vroeger nooit iets over hoorde. We zouden tegenwoordig veel te snel labels willen plakken. Deels is dit waar, vroeger hoorde je hier inderdaad nooit over en labels plakken heeft ook nadelen, want we zijn tenslotte wie we zijn en dat verandert daar niet door. Toch is er ook een keerzijde. Vroeger hoorde je niets over AD(H)D, omdat er weinig over bekend was, en ook nu is de kennis nog minimaal. Ook stak de maatschappij anders in elkaar. Er werden minder hoge eisen aan een mens gesteld en er kwamen veel minder prikkels op ons af. Denk hierbij aan de huidige constante informatiestroom vanuit de media zoals smartphones, computers, kranten en televisie. We moeten de hele dag door kiezen wat we binnen laten komen; welke informatie is nu relevant en welke niet? Dan nog alle indrukken en prikkels uit de drukke wereld om ons heen; het verkeer, drukke winkels, overal muziek en geluid. Dan de eisen die aan je gesteld worden; binnen een uur reageren op je mail is vaak wel gewenst, targets die gehaald moeten worden, thuis verder kunnen werken, etc.

Daar waar vroeger AD(H)D niet zichtbaar was, is het nu vaak een grote struggle. Wellicht heeft voeding ook invloed, maar daar is nu nog weinig over vastgesteld. Maar dat de wereld om ons heen aan verandering onderhevig is mag duidelijk zijn. Het feit dat medicatie daadwerkelijk helpend kan zijn is ook een bewijs dat AD(H)D niet zomaar een modeverschijnsel is om aandacht mee te krijgen of als excuus te kunnen gebruiken. Door dit niet te erkennen doen we de mens met AD(H)D tekort. 

De diagnose AD(H)D kan helpen om jezelf beter te begrijpen, maar ook bijdragen aan meer begrip vanuit jouw omgeving. Daarbij kun je dan gebruik maken van de handvatten die er al wel zijn.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Telefoon

06 36 01 34 84