Kenmerken van AD(H)D

Bij het stellen van een diagnose kijkt men meestal naar de volgende kenmerken:

KENMERKEN ADHD
Aandachtsproblemen:
-Snel afgeleid zijn
-Moeite met het afmaken van opdrachten
-Chaotisch
-Moeite met plannen en organiseren
-Moeite met luisteren
-Moeite met administratieve taken
-Moeite met hoofd- en bijzaken

Hyperactiviteit:
-Niet van lastig stil kunnen zitten
-Rusteloos zijn
-Moeite met ontspannen
-Altijd bezig willen zijn

Impulsiviteit:
-Eerst doen en dan denken
-Zomaar je gedachten er uit flappen -Door
andere mensen heen praten
-Te snel beslissingen nemen

KENMERKEN ADD

ADD is een subtype van ADHD waardoor de hyperactiviteit en impulsiviteit ontbreken. De diagnose wordt vaak op een latere leeftijd gesteld, omdat de problemen minder snel zichtbaar zijn voor de omgeving. 

-Goed in maskeren van concentratiegebrek
-Vaak sprake van onderpresteren
-Vaak rustige, wat verlegen, bedachtzame, dromerige mensen
-Het overzicht verliezen in situaties
-Moeite met de aandacht houden bij zaken die minder interesse wekken
-Juist enorm geconcentreerd bezig zijn met zaken die interessant zijn (hyperfocus)
-Vergeetachtig zijn
-Moeite hebben met het nemen van beslissingen
-Moeilijk in actie / beweging komen
-Het verwerken van opmerkingen en prikkels kost een ADD’er tijd en energie.

Positieve eigenschappen van mensen met AD (H) D  zijn dat ze vaak sensitief zijn, creatief zijn, snel kunnen denken en goed zijn in het bedenken van oplossingen voor problemen. Die kunnen kunnen natuurlijk ook net zo hard tegen je werken, dan ben je snel overprikkeld, goed in het bedenken van problemen, en verzin je veel nieuwe dingen. Oftewel het is de keerzijde van dezelfde medaille. Tijdens de coaching kijken we hoe je gebruik kunt maken van je eigenschappen in plaats van er last van te hebben.

Veel mensen met ADD ervaren juist dat ze dromerig en afwezig zijn en alleen door veel externe prikkels actief kunnen verkregen aan het leven.

HYPERFOCUS
Ook kenmerkend is de zogenaamde hyperfocus. Als een AD(H)D-er zich geïnspireerd voelt of enorm door iets geïnteresseerd raakt dan komt de dopamine toevoer op gang. Dan kunnen zij zich juist heel goed concentreren en hebben dan juist moeite het onderwerp los te laten. Zij zijn op zo’n moment (tijdelijk) ‘hyper’. Ze krijgen dan in korte tijd meer voor elkaar dan andere mensen.  

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Telefoon

06 36 01 34 84